Biznes

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe często znajdują się w budynkach. Drzwi przeciwpożarowe to termin używany do opisania drzwi, które są zaprojektowane tak, aby były odporne na przenikanie ognia, ciepła i dymu. Istnieją dwa rodzaje drzwi przeciwpożarowych: automatyczne i ręczne.

Automatyczne drzwi przeciwpożarowe są wyposażone w zamek elektromechaniczny, który można aktywować zdalnie lub automatycznie za pomocą czujników wyzwalanych przez czujniki ciepła lub płomienia. Mechanizm otwierania może być również uruchamiany zdalnie lub automatycznie w przypadku braku różnicy ciśnień między wnętrzem a zewnętrzem oraz za pomocą ciśnienia powietrza generowanego przez ulatniającą się parę paliwa. Mechanizm otwierania może obejmować instalację tryskaczową z mokrą rurą, która zapewnia kaskadową ochronę przed pożarami wtórnymi, jeśli jest zainstalowana, w momencie wyjścia z chronionych obszarów budynku.

Ręczne drzwi przeciwpożarowe zwykle otwiera się ręcznie, za pomocą klucza. Mogą one być otwierane na zewnątrz budynku lub wewnątrz.

Mogą być one również wyposażone w drzwi klamkowe, drzwi zasuwnicze lub drzwi przesuwne.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być również zintegrowane z systemem wentylacji pożarowej. Wentylacja pożarowa jest systemem, który usuwa ciepło, dym i gazy spalinowe z chronionych obszarów budynku. System ten składa się ze specjalnych wentylatorów, które są zainstalowane w drzwiach przeciwpożarowych i w częściach budynku, które mogą być zagrożone pożarem. Wentylatory generują ciśnienie powietrza, które rozprowadza się po budynku i usuwa gorące powietrze, dym oraz spaliny.