Biznes

Spawanie

Spawanie jest procesem produkcyjnym, w którym materiały, zazwyczaj metale, ale także niemetale, są łączone w jednolitą masę (zwaną spoiną) za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Ciepło jest dostarczane przez łuk elektryczny lub światło podczerwone, lub oba te źródła; ciśnienie może być stosowane ręcznie lub mechanicznie.

Spawanie może być wykonywane na otwartym powietrzu, pod wodą, w przestrzeni kosmicznej lub w próżni. Źródłem ciepła w procesie spawania jest zazwyczaj płomień gazowy, łuk elektryczny (w spawaniu kleszczowym) lub elektrycznie podgrzewana elektroda metalowa (w spawaniu TIG i MIG). Spawanie może być wykonywane w procesie wsadowym (gdzie cała spoina jest ukończona przed jakąkolwiek obróbką pospawalniczą, np. szlifowaniem) lub ciągłym (chłodzenie i utwardzanie spoiny podczas jej osadzania).

Wielkość obszaru łączonego przez spawanie rośnie wraz z wielkością spawanych materiałów; dlatego większe obszary wymagają większego sprzętu i kosztów materiału. Spawanie może być wysoce zautomatyzowane w zależności od rodzaju zastosowanego sprzętu.

Spawanie jest przydatne w produkcji, ponieważ może łączyć materiały różnych gatunków i rozmiarów. Spawanie ma także zalety estetyczne; spoina spawana może się równać lub przewyższać wytrzymałością obszar połączony. Ponadto spoiny spawane są trudniejsze do usunięcia niż spoiny klejone lub zgrzane.

Spawanie jest podstawowym i nieodłącznym elementem produkcji przemysłowej. Jest stosowane w przemyśle samochodowym, budowlanym, chemicznym, energetycznym, hutniczym i wielu innych gałęziach przemysłu. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich produktów przemysłowych jest skonstruowana za pomocą spawania.

Spawanie jest procesem, który łączy materiały za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Ciepło jest dostarczane przez łuk elektryczny lub światło podczerwone, lub oba te źródła; ciśnienie może być stosowane ręcznie lub mechanicznie. Spawanie może być wykonywane na otwartym powietrzu, pod wodą, w przestrzeni kosmicznej lub w próżni. Źródłem ciepła w procesie spawania jest zazwyczaj płomień gazowy, łuk elektryczny (w spawaniu kleszczowym) lub elektrycznie podgrzewana elektroda metalowa (w spawaniu TIG i MIG). Spawanie może być wykonywane w procesie wsadowym (gdzie cała spoina jest ukończona przed jakąkolwiek obróbką pospawalniczą, np. szlifowaniem) lub ciągłym (chłodzenie i utwardzanie spoiny podczas jej osadzania). hurtownia gazów technicznych