Motoryzacja

Ubezpieczenie samochodu – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie samochodu to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni kierowcę i pojazd przed skutkami wypadku drogowego. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu?

Rodzaje ubezpieczeń samochodu

  1. OC – to ubezpieczenie obowiązkowe, które chroni poszkodowanych w wypadku drogowym, którego sprawcą jest kierowca ubezpieczonego samochodu.
  2. AC – to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni samochód przed szkodami spowodowanymi przez różne zdarzenia, np. pożar, kradzież, zalanie, czy zderzenie z dziką zwierzyną.
  3. NNW – to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni kierowcę i pasażerów przed następstwami wypadku drogowego.
  4. Assistance – to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc drogową w przypadku awarii samochodu, np. holowanie pojazdu, wynajęcie zastępczego pojazdu, itp.

Korzyści z ubezpieczenia samochodu

  1. Pokrycie kosztów napraw – w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów samochodu.
  2. Ochrona majątku – ubezpieczenie samochodu chroni przed kosztownymi naprawami lub wymianą pojazdu w przypadku uszkodzenia spowodowanego np. wypadkiem, kradzieżą czy zalaniem.
  3. Ochrona przed skutkami wypadku – ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z zobowiązań wobec poszkodowanych w wypadku drogowym.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie samochodu?

Przy wyborze ubezpieczenia samochodu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, takich jak:

  1. Wysokość sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości samochodu i kosztów jego naprawy.
  2. Wysokość składki ubezpieczeniowej – należy wybrać ubezpieczenie, które oferuje atrakcyjną składkę ubezpieczeniową.
  3. Zakres ubezpieczenia – należy wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia, który odpowiada potrzebom kierowcy i rodzaju użytkowania samochodu.