Uncategorized

Czym jest asfalt?

Asfalt to rodzaj nawierzchni składającej się z bitumu. Jest to lepka, czarna, półstała forma ropy naftowej. Asfalt powstaje w wyniku zmieszania bitumu z kruszywem, które jest mieszaniną żwiru, piasku i pokruszonego kamienia. Jest to mieszanina żwiru piaskowego i pokruszonych kamieni. Powstały materiał może być następnie użyty do utwardzenia powierzchni takich jak drogi, podjazdy i parkingi.

Asfalt jest bardzo trwały i może wytrzymać wiele. Jeśli zostanie uszkodzony, można go łatwo naprawić. Kładzenie asfaltu jest stosunkowo niedrogim sposobem na stworzenie gładkiej powierzchni do jazdy i parkowania. Wadą asfaltu jest jednak to, że może się on nagrzewać w bezpośrednim świetle słonecznym, co może sprawić, że chodzenie po nim boso będzie niewygodne.

Asfalt jest rodzajem nawierzchni składającej się z bitumu, który jest lepką, czarną i wysoce lepką cieczą lub półstałą formą ropy naftowej. Powstaje on w wyniku zmieszania bitumu, kruszywa, które jest mieszaniną piasku, żwiru i pokruszonych kamieni. Asfalt może być stosowany do układania podjazdów, parkingów, dróg i innych powierzchni. Układanie asfaltu jest stosunkowo niedrogim sposobem na stworzenie gładkiej powierzchni do jazdy i parkowania, ale jedną z wad asfaltu jest to, że może się on dość mocno nagrzewać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Sprawdź: Masy bitumiczne